NIVA Danmark

Home » Nyheder » Miljøgifte i Europas havområder

Miljøgifte i Europas havområder

Vi har i NIVA-Danmark analyseret et omfattende datasæt, der dækker alle havområder i Europa, og identificeret såkaldt ’problemområder’ for en bred vifte af miljøfrememde stoffer.

Der er anvendt internationalt anerkendte vurderingskriterer samt et multi-metrisk indikator-baseret vurderingsværktøj ved navn CHASE. Datasættet har været mere dækkende end vi troede var muligt og mere end 1.500 områder er klassificeret. Vi har således demonstreret, at det er muligt at identificere ‘problemområder’ og ‘ikke-problemområder’ i Europas havområder. En sådan syntese er et første skridt mod en bedre forståelse af forekomster og de mulige effekter af miljøfremmede stoffer i kyst- og havområder.

På sigt kan den nye viden finde anvendelse i forbindelse med gennemførelsen af en række EU-direktiver (bl.a. Vandrammedirektivet og Havstrategidirektivet) og måske også revisionen af REACH, som er EU’s regelsæt for en bedre beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet fra de risici som miljøfarlige stoffer udgør.

For yderligere information se link til artikel eller kontakt forskningschef Jesper H. Andersen på jha@niva-dk.dk.

%d bloggers like this: