NIVA Danmark

Rent vand, det er klart

NIVA Danmark er en dansk afdeling under Norsk Institut for Vandforskning (NIVA), der har en mere end 60 års erfaring med forskning og udvikling på vandmiljøområdet, herunder forskningsbaseret rådgivning.

Hos NIVA Danmark, som blev etableret i 2014, er forskning, engagement og uafhængighed i vores DNA. Vor primære fokus er anvendelsesorienteret forskning i akvatiske økosystemer, først og fremmest vandløb, søer, kystvande og åbne havområder. Nøgleområder for os er biodiversitet, eutrofiering, miljøfarlige stoffer i bredeste forstand og økosystemernes sundhedstilstand, herunder effekterne af forskellige menneskelige aktiviteter indvirkning på økosystemerne, samt løsninger på de udfordringer vandmiljøet har.

To tredjedele af NIVA Danmarks aktiviteter er forskning, innovation og andre former for udvikling, mens en tredjedel er forskningsbaserede rådgivningsprojekter for myndigheder, internationale organisationer og industrier m.v.

Ny metode til eDNA-måling

Akvatisk levende organismer frigiver konstant lidt DNA i vandmiljøet, kendt som miljø-DNA eller eDNA (environmental DNA). Miljøstyrelsen, i samarbejde med…

Læs videre

Horizon Europe-projekter

NIVA Danmark er blevet partner i to nye Horizon Europe-projekter fra Europa-kommissionen The Observing and Mapping Marine Ecosystems – Next…

Læs videre