NIVA Danmark

Home » Forskning

Forskning

NIVA Danmark laver anvendt forskning bl.a. med formål at tilvejebringe det bedst mulige grundlag for gennemførsel af vandrammedirektivet, havstrategidirektivet og en række andre vand-relaterede direktiver. Fokus er især på tilvejebringelse af en bedre forståelse af de økologiske processer og på udvikling af innovative tilstandsvurderingsværktøjer. Vores værktøjskasse adresserer p.t. ‘eutrofiering’, ‘kemisk tilstand’ for miljøgifte, ’biodiversitet’, ’økosystemer sundhedstilstand’ og kortlægning af såkaldte ’kumulative påvirkninger’.

Nedenfor er en oversigt over projekter og aktiviteter som NIVA Danmark er, eller snarest forventer at blive, involveret i

 

%d bloggers like this: