NIVA Danmark

Nyheder

Miljøgifte i Europas havområder

Vi har i NIVA-Danmark analyseret et omfattende datasæt, der dækker alle havområder i Europa, og identificeret såkaldt ’problemområder’ for en bred vifte af miljøfrememde stoffer.

LæS videre

Digital droplet Polymerase Chain Reaction (ddPCR)

Af: Steen W. Knudsen

NIVA har i efterhånden mange år analyseret vandprøver for forekomst af miljø-DNA (Eng.: ‘environmental DNA’, forkortet: ‘eDNA’), både i ferske og marine økosystemer. Bland andet har NIVA Danmark for Miljøstyrelsen i Danmark gennemført MONIS-projektet (’Monitoring of non-indigenous species in marine waters’ 2014-2023).

I forlængelse af MONIS-projektet har NIVA Danmark i maj 2022 erhvervet en såkaldt ‘digital droplet Polymerase Chain Reaction’-maskine (ddPCR-maskine) og fået den installeret i det laboratorium ved Københavns Universitet ved Statens Naturhistoriske Museum som NIVA Danmark benytter sig af for at lave analyser af eDNA.

Læs videre

Ikke-hjemmehørende arter i danske havne

NIVA Danmark har, i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum (SNM) ved Københavns Universitet, DTU Aqua, NIRAS A/S og Litehauz ApS, undersøgt forekomsten af ikke-hjemmehørende arter i udvalgte danske havne. Undersøgelsen er finansieret af Fiskeristyrelsens Hav & Fisk-program og udført i en tæt dialog med Miljøstyrelsen.

Læs videre

Flodperlemuslinger i Holme Å?

Findes flodperlemuslingen stadig i Danmark – og hvor er de tilbageværende populationer? Det undersøger vi ved brug af miljøDNA (eDNA) i et projekt finansieret af Aage V Jensen Fonden og Varde Kommune.

(mere…)

Ny forsker hos NIVA Danmark

I denne måned byder NIVA velkommen til endnu en ny medarbejder. Paulina Ramirez-Monsalve (PhD) har sluttet sig til vores team af forskere og vil også støtte med sin ekspertise inden for havforvaltning. Paulina kommer oprindeligt fra Colombia, men har boet de sidste 20 år i Danmark. Hendes baggrund er produktionsingeniør, men hun udviklede en tværfaglig karriere omkring miljøaspekter, både fra et teknologisk og samfundsvidenskabeligt synspunkt.

Læs videre