NIVA Danmark

Nyheder

NIVA Danmark søger forsker/senior forsker

NIVA Danmark søger en forsker/senior forsker i analyser af marine systemer. For yderligere information vedrørende stillingen og hvordan du søger, gå til https://201710.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4597579766?link_source_id=0.

Plastgenbrugsanlæg som punktkilde for mikroplast i sediment og makroinvertebrater

Mikroplast er nu allestedsnærværende i ferskvand, sediment og biota globalt. Dette er en konsekvens af input fra for eksempel fejlhåndtering af affald, spildevand fra renseanlæg og overfladeafstrømning fra landbrugsarealer.

Læs videre

Miljøgifte i Europas havområder

Vi har i NIVA-Danmark analyseret et omfattende datasæt, der dækker alle havområder i Europa, og identificeret såkaldt ’problemområder’ for en bred vifte af miljøfrememde stoffer.

LæS videre

Digital droplet Polymerase Chain Reaction (ddPCR)

Af: Steen W. Knudsen

NIVA har i efterhånden mange år analyseret vandprøver for forekomst af miljø-DNA (Eng.: ‘environmental DNA’, forkortet: ‘eDNA’), både i ferske og marine økosystemer. Bland andet har NIVA Danmark for Miljøstyrelsen i Danmark gennemført MONIS-projektet (’Monitoring of non-indigenous species in marine waters’ 2014-2023).

I forlængelse af MONIS-projektet har NIVA Danmark i maj 2022 erhvervet en såkaldt ‘digital droplet Polymerase Chain Reaction’-maskine (ddPCR-maskine) og fået den installeret i det laboratorium ved Københavns Universitet ved Statens Naturhistoriske Museum som NIVA Danmark benytter sig af for at lave analyser af eDNA.

Læs videre

Ikke-hjemmehørende arter i danske havne

NIVA Danmark har, i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum (SNM) ved Københavns Universitet, DTU Aqua, NIRAS A/S og Litehauz ApS, undersøgt forekomsten af ikke-hjemmehørende arter i udvalgte danske havne. Undersøgelsen er finansieret af Fiskeristyrelsens Hav & Fisk-program og udført i en tæt dialog med Miljøstyrelsen.

Læs videre