NIVA Danmark

Nyheder

Samlede påvirkninger i danske farvande

Læs videre

Avanceret eDNA-Analyse: Opdagelsen af dyndsmerlingens tilstedeværelse i dansk ferskvand

Miljøstyrelsen (MST) har gennemført et projekt mhp. at kortlægge den potentielle tilstedeværelse af dyndsmerlingen (Misgurnus fossilis) i udvalgte danske ferskvandsområder. NIVA Danmark har analyeret prøverne på ddPCR (’digital droplet Polymerase Chain Reaction’) til at spore dyndsmerlingens eDNA.

Læs videre

Ny metode til eDNA-måling

Akvatisk levende organismer frigiver konstant lidt DNA i vandmiljøet, kendt som miljø-DNA eller eDNA (environmental DNA). Miljøstyrelsen, i samarbejde med NIVA Danmark og Statens Naturhistoriske Museum, har overvåget eDNA fra ikke-hjemmehørende arter i danske farvande.

Læs videre

Lynetteholmen og Aarhus yderhavn i vælten igen

Forskningschef i NIVA Danmark, Jesper H. Andersen, har i et interview med Vid&Sans forklaret hvordan havneudvidelsesprojekterne Lynetteholmen og Aarhus yderhavn vil påvirke biodiversiteten i og omkring anlægsprojekterne.

Læs videre

Horizon Europe-projekter

NIVA Danmark er blevet partner i to nye Horizon Europe-projekter fra Europa-kommissionen

Læs videre