NIVA Danmark

Home » AquaSYNC

AquaSYNC

AquaSYNC, som er en forkortelse for ‘Aquatic Synthesis Research Centre’, er et partnerskab med fokus på synteseforskning i søer, åer, floder, kystvande og åbne marine områder.

Partnerskabet består af NIVA Danmark (vært), Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet (ECOS-AU) og det svenske Havsmiljøinstitut på Gøteborg Universitet (HMI-GU).

De vigtigste aktiviteter i AquaSYNC er 1) etablering af såkaldte ‘Synthesis Working Groups’ (SWGs), 2) udarbejdelse af ‘Integrated Assessments’ (IAs) og 3) udvikling af ‘Multi-metric Indicator-Based Assessment Tool (MIBATs).

Yderligere information om AquaSYNC kan findes her: www.aquasync.dk.


I juni fejrede vi åbningen af Aquatic Synthesis Research Centre, forkortet til AquaSYNC, med et succesfuldt kick-off seminar.

Tak til alle foredragsholdere og deltagere for nogle interessante foredrag og diskussioner.

%d bloggers like this: