NIVA Danmark

Home » HEAT

HEAT

HEAT er en forkortelse for ’HELCOM Eutrophication Assessment Tool’.

HEAT er et fleksibelt, multi-metriskt og indikator-baseret værktøj til vurdering af eutrofieringstilstanden. Den første version er oprindeligt udviklet og brugt i forbindelse med HELCOM’s tematiske assessment af eutrofiering i Østersøen 2001-2006 (se rapporten her). HEAT, hvordan det virker og hvordan det er brugt, er desuden publiceret i form at to videnskabelige artikler i hhv. Biogeochemistry (klik her) og Marine Pollution Bulletin (klik her, alle data findes i bilagsmaterialet).

En opdateret version (HEAT 2.0) som er i overensstemmelse med kravene i EU’s Havstrategidirektiv (MSFD) er udviklet i regi af HARMONY-projektet og publiceret i form af en videnskabelig artikel i AMBIO (klik her).

I forbindelse med en opdatering af HELCOM tematisk eutrofieringsassessment fra 2009 (se ovenfor) er der i 2013 udviklet en ny version, nu benævnt HEAT 3.0, som anvender de af HELCOM opdaterede ’target values’ for eutrofierings-relaterede indikatorer (se HELCOM-rapporten her). HEAT 3.0 er efterfølgende publiceret i Ecological Indicators sammen med data fra den opdaterede eutrofieringsassessment 2007-2011 (klik her).

HEAT 3.0 er desuden anvendt til at klassificere den tidslige udvikling i eutrofieringstilstanden i Østersøen i perioden 1901-2012. Resultaterne er publiceret i Biological Reviews.

Yderligere oplysninger findes i forbindelse med den engelsk-sprogede beskrivelse af HEAT. Her findes også en animation af den tidslige udvikling i eutrofieringstilstanden – man kan således se hvornår problemerne opstod i de forskellige dele af Østersøen samt at udviklingen er vendt siden slutningen af 80erne.

NIVA Danmark arbejder også med andre vurderingsværktøjer, bl.a. BEAT (biodiversitet), CHASE (kemisk tilstand), HOLAS (‘ecosystem health’/GEnS), DevoBAT (biodiversitet) og HARMONY Pressure & Impact Mapper (kortlægning af kumulative påvirkninger og effekter).

%d bloggers like this: