NIVA Danmark

Home » HEAT

HEAT

HEAT er en forkortelse for ’HELCOM Eutrophication Assessment Tool’.

HEAT er et fleksibelt, multi-metriskt og indikator-baseret værktøj til vurdering af eutrofieringstilstanden. Den første version er oprindeligt udviklet og brugt i forbindelse med HELCOM’s tematiske assessment af eutrofiering i Østersøen 2001-2006 (se rapporten her). HEAT, hvordan det virker og hvordan det er brugt, er desuden publiceret i form at to videnskabelige artikler i hhv. Biogeochemistry (klik her) og Marine Pollution Bulletin (klik her, alle data findes i bilagsmaterialet).

En opdateret version (HEAT 2.0) som er i overensstemmelse med kravene i EU’s Havstrategidirektiv (MSFD) er udviklet i regi af HARMONY-projektet og publiceret i form af en videnskabelig artikel i AMBIO (klik her).

I forbindelse med en opdatering af HELCOM tematisk eutrofieringsassessment fra 2009 (se ovenfor) er der i 2013 udviklet en ny version, nu benævnt HEAT 3.0, som anvender de af HELCOM opdaterede ’target values’ for eutrofierings-relaterede indikatorer (se HELCOM-rapporten her). HEAT 3.0 er efterfølgende publiceret i Ecological Indicators sammen med data fra den opdaterede eutrofieringsassessment 2007-2011 (klik her).

HEAT 3.0 er desuden anvendt til at klassificere den tidslige udvikling i eutrofieringstilstanden i Østersøen i perioden 1901-2012. Resultaterne er publiceret i Biological Reviews.

Yderligere oplysninger findes i forbindelse med den engelsk-sprogede beskrivelse af HEAT. Her findes også en animation af den tidslige udvikling i eutrofieringstilstanden – man kan således se hvornår problemerne opstod i de forskellige dele af Østersøen samt at udviklingen er vendt siden slutningen af 80erne.

NIVA Danmark arbejder også med andre vurderingsværktøjer, bl.a. BEAT (biodiversitet), CHASE (kemisk tilstand), MALT (marine litter), MESH (‘ecosystem health/GEnS), NEAT (‘environmental status’/GEnS), WATERS (ecological status/GEcS) og CIA/CEA (kortlægning af kumulative påvirkninger og effekter).

%d bloggers like this: