NIVA Danmark

Home » Nyheder » Flodperlemuslinger i Holme Å?

Flodperlemuslinger i Holme Å?

Findes flodperlemuslingen stadig i Danmark – og hvor er de tilbageværende populationer? Det undersøger vi ved brug af miljøDNA (eDNA) i et projekt finansieret af Aage V Jensen Fonden og Varde Kommune.

I sidste uge (uge 36) var vi på besøg i Holme å for at undersøge, om der findes tilbageværende populationer af flodperlemuslingen som kan danne grobund for en genetablering af arten på den nyligt restaurerede del af Holme å. Læs mere om restaureringen her. Vi indsamlede vandprøver på 9 lokaliteter i Holme å samt yderligere lokaliteter i Varde å og skal nu i laboratoriet for at analysere prøverne.

Billedet er taget fra feltarbejde.

%d