NIVA Danmark

Home » Nyheder » Ikke-hjemmehørende arter i danske havne

Ikke-hjemmehørende arter i danske havne

NIVA Danmark har, i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum (SNM) ved Københavns Universitet, DTU Aqua, NIRAS A/S og Litehauz ApS, undersøgt forekomsten af ikke-hjemmehørende arter i udvalgte danske havne. Undersøgelsen er finansieret af Fiskeristyrelsens Hav & Fisk-program og udført i en tæt dialog med Miljøstyrelsen.

Der er anvendt både konventionelle prøvetagningsmetoder og moderne biomolekylære metoder (eDNA). I alt er 16 havne undersøgt – Esbjerg og Aarhus, de to største havne I Danmark med intensive prøvetagninger, samt 14 havne med et reduceret program. 26 ikke-hjemmehørende arter blev fundet med konventionelle metoder og 13 arter med eDNA. I alt blev der fundet 34 ikke-hjemmehørende arter I de 16 havne. Følgende er konkluderet: 1) der er flere ikke-hjemmehørende arter i de vestlige dele af de danske farvande (Nørdsø-regionen) end I de østlige dele (Østersø-regionen) og 2) et par arter der ikke tidligere er fundet i de danske farvande, kan nu føjes til listen over ikke-hjemmehørende arter i Danmark: nemlig de to børsteorme Eteone heteropoda (fam. Phyllodocidae) og Streblospio benedicti (fam. Spionidae). Endeligt, og måske vigtigst, har vi leveret et proof-of-concept i forhold til den overordnede målsætning med MONIS-projekterne og de eDNA-baserede artsspecifikke testsystemer, der tidligere er udviklet for Miljøstyrelsen. Samlet set er resultaterne en baseline for opfølgende undersøgelser I Danske havne, ligesom de har indgået i en landsdækkende syntese over forekomst af ikke-hjemmehørende arter i de danske farvande (NISAR -Projektet).

For yderligere oplysninger om NIVA Danmarks eDNA-kompetencer: Kontakt forsker Steen W. Knudsen.

For information om MONIS- og NISAR-projekterne og ikke-hjemmehørende arter: Kontakt forskningschef Jesper H. Andersen.

%d bloggers like this: