NIVA Danmark

Home » Nyheder » Ny forsker hos NIVA Danmark

Ny forsker hos NIVA Danmark

I denne måned byder NIVA velkommen til endnu en ny medarbejder. Paulina Ramirez-Monsalve (PhD) har sluttet sig til vores team af forskere og vil også støtte med sin ekspertise inden for havforvaltning. Paulina kommer oprindeligt fra Colombia, men har boet de sidste 20 år i Danmark. Hendes baggrund er produktionsingeniør, men hun udviklede en tværfaglig karriere omkring miljøaspekter, både fra et teknologisk og samfundsvidenskabeligt synspunkt.

Hendes vigtigste forskningsinteresser omfatter involvering af stakeholders, politikudvikling og politikimplementeringsprocesser, primært med fokus på EU’s natur- og havpolitikker (dvs. vandrammedirektivet, Natura2000, Marine Strategy Framework Directive, Maritime Spatial Planning) og forståelse af, hvordan de implementeres især fra et institutionelt og forvaltningsmæssigt perspektiv. Nylige forskningsområder omfatter operationalisering af integrerede økosystemvurderinger (IEA); styring af fiskenes kulstofbindingspotentiale; magtdynamik, retfærdighed og deltagelse; forvaltning og juridiske aspekter af genopretning af marine økosystemer; operationalisering af økosystembaseret fiskeriforvaltning. Paulina er i øjeblikket forperson for ICES-arbejdsgruppen om balancering mellem økonomiske, sociale og økologiske mål (WGBESEO).

I sin fritid nyder hun at dyrke indendørs spinning og yoga eller være sammen ud med sine to piger (9 og 6 år). I litteraturen har den store colombianske forfatter Gabriel García Marquez været en kilde til utallige timers læsning, men på det seneste er læsning blevet lagt lidt til side efter en genforbindelse med Star Wars-universet (specielt Mandalorian og Boba Fett).

Velkommen til Paulina Ramirez-Monsalve, vi glæder os alle til at arbejde sammen med dig.

%d bloggers like this: