NIVA Danmark

Home » Nyheder » Ny metode til eDNA-måling

Ny metode til eDNA-måling

Akvatisk levende organismer frigiver konstant lidt DNA i vandmiljøet, kendt som miljø-DNA eller eDNA (environmental DNA). Miljøstyrelsen, i samarbejde med NIVA Danmark og Statens Naturhistoriske Museum, har overvåget eDNA fra ikke-hjemmehørende arter i danske farvande.

Tidligere blev eDNA-analyser udført ved hjælp af en metode kaldet ‘quantitative Polymerase Chain Reaction’ (qPCR), men denne metode havde begrænsninger, især når det kom til at opdage lave niveauer af eDNA.

En nyere metode, kaldet ‘digital droplet Polymerase Chain Reaction’ (ddPCR), viser sig at være mere præcis til detektion af lave niveauer af DNA. I dette projekt blev filtrerede vandprøver fra danske farvande, indsamlet af Miljøstyrelsen i to sæsoner årligt fra 2017-2022, analyseret ved både qPCR og ddPCR. Formålet var at afgøre, om ddPCR kunne levere højere præcision og større følsomhed over for lave niveauer af eDNA i vandprøver.

Resultaterne viste, at for 17 ud af de 19 testede arter var ddPCR lige så præcis som qPCR, når eDNA-niveauerne var tilstrækkeligt høje. Dog var ddPCR mere nøjagtig til vurdering af usikkerheden ved lave niveauer af eDNA. En fordel ved ddPCR var, at den krævede færre reaktionsrør per vandprøve, hvilket resulterede i en potentielt betydelig reduktion af arbejdstiden sammenlignet med qPCR.

På baggrund af disse resultater anbefales det at anvende ddPCR til fremtidig overvågning af eDNA fra marine invasive arter i danske farvande. Dette vil føre til forbedret præcision og en reduktion af arbejdstiden. ddPCR-teknologien åbner således mulighed for mere effektiv identifikation og kortlægning af ikke-hjemmehørende arter og deres udbredelse i danske farvande.

Læs den fulde rapport her.

%d bloggers like this: