NIVA Danmark

Home » Nyheder » Avanceret eDNA-Analyse: Opdagelsen af dyndsmerlingens tilstedeværelse i dansk ferskvand

Avanceret eDNA-Analyse: Opdagelsen af dyndsmerlingens tilstedeværelse i dansk ferskvand

Miljøstyrelsen (MST) har gennemført et projekt mhp. at kortlægge den potentielle tilstedeværelse af dyndsmerlingen (Misgurnus fossilis) i udvalgte danske ferskvandsområder. NIVA Danmark har analyeret prøverne på ddPCR (’digital droplet Polymerase Chain Reaction’) til at spore dyndsmerlingens eDNA.

Denne metode har vist sig stærkere end den traditionelle qPCR metode (‘quantitative Polymerase Chain Reaction’), når der eftersøges sjældne arter, da den hjælper til at udføre langt flere tekniske replikater.

Vandprøverne blev indsamlet af Michael Deacon (MST) og Søren Nøhr (NIRAS) på i alt 16 lokaliteter, og resultaterne afslørede svage – men konsistente – eDNA-signaler fra en enkelt lokalitet i Magisterkogen. Disse svage signaler var formentlig kun detekterbare, fordi NIVA Danmark anvender ddPCR-metoden.

Miljøstyrelsen fulgte op på resultaterne og udsatte ruser ved den pågældende lokalitet i Magisterkogen. Denne indsats resulterede i opdagelsen af hele syv fysiske eksemplarer af dyndsmerlingen. Danmark har således nu to kendte lokaliteter med denne sjældne fiskeart. Læs mere om disse fund på Miljøstyrelsens hjemmeside her.

Denne banebrydende opdagelse markerer et skridt fremad i vores forståelse for dyndsmerlingens udbredelse og adfærd, og NIVA Danmark ser frem til at fortsætte jagten efter flere sjældne arter i den danske natur.  

Ved yderligere spørgsmål, kontakt projektleder Jes J Rasmussen eller NIVA Danmarks eDNA-ekspert Steen W Knudsen

%d bloggers like this: