NIVA Danmark

Home » Nyheder » Horizon Europe-projekter

Horizon Europe-projekter

NIVA Danmark er blevet partner i to nye Horizon Europe-projekter fra Europa-kommissionen

The Observing and Mapping Marine Ecosystems – Next Generation Tools (OBAMA-NEXT) project  
1. december 2022 – 30. november 2026

OBAMA-NEXT har til formål at udvikle en værktøjskasse til at generere nøjagtig, præcis og relevant information, der karakteriserer marine økosystemer og deres biodiversitet. Dette vil blive opnået ved at integrere nye teknologier, herunder fjernmåling, eDNA, optiske instrumenter og borgervidenskab, med eksisterende marine overvågningsteknikker for at forbedre vores kapacitet til at beskrive økosystemfunktion og biodiversitet med højere rumlig og tidsmæssig opløsning. Projektet vil bidrage til at danne næste generation af overvågningsprogrammer og definere essentielle hav/biodiversitetsvariabler (EOV’er/EBV’er).

Deltagere fra NIVA Danmark/NIVA er Jesper Harbo Andersen (Leder, NIVA DK), Hege Gundersen (NIVA), Ciaran Murray (NIVA DK), Therese Harvey (NIVA DK), Steen Wilhelm Knudsen (NIVA DK) og Kasper Hancke (NIVA).

Infrastructure for Marine and Inland Water Research (AquaINFRA) project
1. januar 2023 – 31. december 2026

Genoprettelse og beskyttelse af vores marine og indre farvande er en af ​​vor tids mest presserende opgaver og behandles af EU-missionen ”Restore our oceans and waters by 2030”. Målet er at reducere det menneskelige pres på hav- og ferskvandsmiljøer, genoprette forringede økosystemer og bæredygtigt gøre brug af de tjenester, de leverer. Dette kræver opdaterede data af høj kvalitet, der er tilgængelige under FAIR-principper, der dækker hele vandkontinuummet fra indre vand, over kystnære farvande til havene og adresserer alle elementer i DPSIR (Drivers – Pressures – States – Impacts – Response), som er rammen for at beskrive samspillet mellem samfund og miljø vedtaget af Det Europæiske Miljøagentur.

AquaINFRA-projektet har til formål at udvikle et virtuelt miljø udstyret med FAIR multi-disciplinære data og tjenester til at støtte hav- og ferskvandsforskere og interessenter med at genoprette sunde oceaner, have, kystnære og indre farvande. AquaINFRA virtuelle miljø vil gøre det muligt for stakeholders at gemme, dele, få adgang til, analysere og behandle forskningsdata og andre digitale forskningsobjekter fra deres egen disciplin, på tværs af forskningsinfrastrukturer, discipliner og nationale grænser, der udnytter EOSC og de andre eksisterende operationelle datarum. Udover at støtte den igangværende udvikling af EOSC som en overordnet forskningsinfrastruktur, adresserer AquaINFRA det specifikke behov for at gøre det muligt for forskere fra hav- og ferskvandssamfundene at arbejde og samarbejde på tværs af disse to domæner.

Deltagere fra NIVA Danmark/NIVA er Therese Harvey (leder, NIVA DK), Helene Frigstad (NIVA), Elizaveta Protsenko (NIVA), Zofia Rudjord (NIVA), Leah Jackson-Blake (NIVA) og James Edward Sample (NIVA).

Læs mere om projekterne ved at følge et af nedenstående links:
OBAMA-NEXT
AquaINFRA

Læs også Europa-kommissionens offentliggørelse af projekterne her.

%d bloggers like this: