NIVA Danmark

Home » Nyheder » Nålen i Høstakken: Flodperlemuslinger i Varde Å?

Nålen i Høstakken: Flodperlemuslinger i Varde Å?

NIVA Danmark har gennemført en undersøgelse, hvor eDNA fra den sjældne flodperlemusling er blevet fundet i to tilløb til Varde Å – nemlig i udløbet fra Ansager Å samt på fire lokliateter i Holme å. Undersøgelsen er blevet finansieret af Aage V Jensen Fonden, Varde kommune og Miljøstyrelsen.

Vi samlede vandprøver i Varde Å, Linding Å, Ansager Å, Grindsted Å og Holme Å til kortlægning af forekomster af flodperlemusling ved brug af eDNA. Analyserne blev foretaget på en digital droplet PCR-platform, der præsterer bedre end qPCR for små bestande af sjældent forekommende arter. Der blev fundet eDNA fra flodperlemusling i Varde Å ved Varde Sommerland samt opstrøms Vagtborg. Derudover blev der fundet eDNA fra flodperlemusling i udmundingen af Ansager Å samt på fire lokaliteter i Holme Å. For Ansager Å og Holme Å er der tale om nye fund, hvor flodperlemuslingen har været antaget forsvundet. Der er således mulighed for, at der findes kildepopulationer i Holme Å, der potentielt kan danne rekrutteringsgrundlag for den nyligt restaurerede strækning fra Nordenskov til Varde Å.

Den fulde rapport kan læses her.

Billeder fra feltarbejdet.

%d bloggers like this: