NIVA Danmark

Nyheder

Ikke-hjemmehørende arter i danske havne

NIVA Danmark har, i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum (SNM) ved Københavns Universitet, DTU Aqua, NIRAS A/S og Litehauz ApS, undersøgt forekomsten af ikke-hjemmehørende arter i udvalgte danske havne. Undersøgelsen er finansieret af Fiskeristyrelsens Hav & Fisk-program og udført i en tæt dialog med Miljøstyrelsen.

Læs videre

Flodperlemuslinger i Holme Å?

Findes flodperlemuslingen stadig i Danmark – og hvor er de tilbageværende populationer? Det undersøger vi ved brug af miljøDNA (eDNA) i et projekt finansieret af Aage V Jensen Fonden og Varde Kommune.

(mere…)

Ny forsker hos NIVA Danmark

I denne måned byder NIVA velkommen til endnu en ny medarbejder. Paulina Ramirez-Monsalve (PhD) har sluttet sig til vores team af forskere og vil også støtte med sin ekspertise inden for havforvaltning. Paulina kommer oprindeligt fra Colombia, men har boet de sidste 20 år i Danmark. Hendes baggrund er produktionsingeniør, men hun udviklede en tværfaglig karriere omkring miljøaspekter, både fra et teknologisk og samfundsvidenskabeligt synspunkt.

Læs videre

Overvågning af åbne danske farvande med FerryBox-systemer

“Photo: Jallafilm”

NIVA Danmarks rapport “Overvågning af åbne danske farvande med FerryBox-systemer” blev publiceret i juli. Rapporten er resultat af et projekt finansieret af Miljøstyrelsen, ført af NIVA Danmark i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektet har haft til formål at undersøge hvordan målinger fra FerryBox kan anvendes i moniteringen af det danske havmiljø. Rapporten kan hentes her: https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/3005716

Velkommen til nye medarbejdere

Denne måned har NIVA Danmark tilføjet til antallet af ansatte på kontoret. Paula Ocampo er blevet ansat som forskningsassistent. Paula har tidligere været en del af kontoret igennem en praktikplads fra RUC, hvor hun læser miljøbiologi. Hertil har vi ansat Simon Andresen Özkan, som studentermedhjælper. Simon læser til dagligt på DTU til Miljøteknologi. Vi byder mange gange velkommen til de to nye i NIVA Danmark.