NIVA Danmark

Nyheder

NIVA Danmark indgår rammeaftale med Københavns Universitet

Læs videre

Nålen i Høstakken: Flodperlemuslinger i Varde Å?

NIVA Danmark har gennemført en undersøgelse, hvor eDNA fra den sjældne flodperlemusling er blevet fundet i to tilløb til Varde Å – nemlig i udløbet fra Ansager Å samt på fire lokliateter i Holme å. Undersøgelsen er blevet finansieret af Aage V Jensen Fonden, Varde kommune og Miljøstyrelsen.

Læs videre

NIVA Danmark søger forsker/senior forsker

NIVA Danmark søger en forsker/senior forsker i analyser af marine systemer. For yderligere information vedrørende stillingen og hvordan du søger, gå til https://201710.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4597579766?link_source_id=0.

Plastgenbrugsanlæg som punktkilde for mikroplast i sediment og makroinvertebrater

Mikroplast er nu allestedsnærværende i ferskvand, sediment og biota globalt. Dette er en konsekvens af input fra for eksempel fejlhåndtering af affald, spildevand fra renseanlæg og overfladeafstrømning fra landbrugsarealer.

Læs videre

Miljøgifte i Europas havområder

Vi har i NIVA-Danmark analyseret et omfattende datasæt, der dækker alle havområder i Europa, og identificeret såkaldt ’problemområder’ for en bred vifte af miljøfrememde stoffer.

Læs videre