NIVA Danmark

Home » EUTRO2023

EUTRO2023

Det 5. Internationale Symposium om Forskning og Eutrofiering i Kystnære Økosystemer (EUTRO20023) vil finde sted den 20-22. juni 2023 i Nyborg og arrangeres af NIVA Danmark og Aarhus Universitet.

Planlægninggruppen består af Jesper Andersen (NIVA Danmark), Jacob Carstensen (Aarhus Universitet), Lora Harris (UMCES, USA) og Bo Gustafsson (Stockholms Universitet).

Tidligere symposier har fundet sted i 1993, 2006, 2010 og 2018:

  • EUTRO1993 markerede afslutningen på Havforskningsprogram 90 (Hav90) og fandt sted på LO-Skolen i Helsingør. Symposium Proceedings er publiceret i det videnskabelige tidskrift Ophelia og indeholder flere velciterede artikler.
  • EUTRO2010 fandt ligeledes sted i Nyborg og præsenterde den nyeste forskning og forvaltningspraksis. Særlig fokus var der på de eutrofieringsrelaterede dele af Vandrammedirektivet og Havstrategidirektivet.

Yderligere informationer om EUTRO2023 findes på den engelsksprogede del af NIVA Danmarks hjemmeside.

%d bloggers like this: