NIVA Danmark

Home » EUTRO2023

EUTRO2023

Det 5. Internationale Symposium om Forskning og Eutrofiering i Kystnære Økosystemer (EUTRO20023) skulle have fundet sted i juni 2023 i Nyborg.

EUTRO2023 er efter grundige overvejelser udskudt – til enten 2024 eller 2025.

Yderligere informationer vil blive uploadet ved lejlighed.

Tidligere symposier har fundet sted i 1993, 2006, 2010 og 2018:

  • EUTRO1993 markerede afslutningen på Havforskningsprogram 90 (Hav90) og fandt sted på LO-Skolen i Helsingør. Symposium Proceedings er publiceret i det videnskabelige tidskrift Ophelia og indeholder flere velciterede artikler.
  • EUTRO2010 fandt ligeledes sted i Nyborg og præsenterde den nyeste forskning og forvaltningspraksis. Særlig fokus var der på de eutrofieringsrelaterede dele af Vandrammedirektivet og Havstrategidirektivet.

%d