NIVA Danmark

Home » ØKOMAR

ØKOMAR

ØKOMAR er en forkortelse for “Udviklings- og demonstrationsprojekt for økosystem-baseret marin arealforvaltning”.

ØKOMAR-projektet vil udvikle, teste og anvende forskellig værktøjer til 1) opgørelse af potentielt kumulative effekter af multiple menneskelige aktiviter i de danske havområder, og 2) udarbejdelse af en kriterie-baseret zonering af de danske farvande i forhold til nuværende og planlagte menneskelige aktiviterer. Værktøjerne efterfølgende blive kombineret med henblik på scenarieberegninger og analyser af hvordan anvendelsen af søterritoriet kan ske under hensyntagen til såvel eksisterende lovgivning som ønsket om bæredygtig vækst. Resultaterne af de gennemførte analyser vil kunne anvendes til økosystem-baseret havplanlægning i henhold til EU’s Maritime Spatial Planning Directive (på dansk: Havplandirektivet).

ØKOMAR er påbegyndt den 1. januar 2018 og afsluttes den 31. marts 2020. De deltagende institutioner i projektet er:

  • NIVA Danmark
  • Danmarks og Grønlands Geoloigiske Undersøgelser
  • DTU Aqua
  • Københavns Universitet, IGN
  • Aarhus Universitet, BIOS

Det Internationale Havforskningsråd (ICES) deltager som underleverandør på en specifik opgave. Klik her for at læse mere om partnerskabet.

ØKOMAR er igangsat af VILLUM FONDEN, som støtter projektet med op til 7,5 mio. DKK.

Yderligere oplysninger kan fås hos projektlederen for ØKOMAR: forskningschef Jesper H. Andersen, NIVA Danmark.

 

 

%d bloggers like this: