NIVA Danmark

Home » F&U partnere

F&U partnere

NIVA Danmark arbejder tæt sammen med mange institutioner og organisationer om at løse en bred vifte af udfordringer indenfor vandmiljøområdet. Nogle af vore vigtigste F&U-partnere er listet nedenfor:

 

  • Akvaplan-niva i Tromsø, Norge. Akvaplan-niva yder ekspertviden og -rådgivning i relation til havmiljøet og akvakultur. Ydelserne omfatter bl.a. miljøovervågning, VVM-redegørelser, risikovurderinger, offshore-beredskab, beslutningsstøtte, arktisk miljøforskning, design og drift af havbrug samt F&U i relation til ny arter i akvakultur.
  • Havforskningscentrum (MRC) hos Finlands Miljøcentral (SYKE) i Helsingfors, Finland. MRC har som primære opgave at informere og udvikle nye løsninger, der kan støtte beslutningstagere med beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af kystvandene og de åbne dele af Østersøen. MRC integrerer en bred vifte af havforskning, oplandsanalyser, klimaændringer og socio-økonomiske analyser. MRCs tværfaglige forskning og udvikling er således baseret på eksisterende observationer, eksperimentel forskning, matematiske modeller og prognoser samt socio-økonomiske analyser.
  • Norsk Institut for Vandforskning (NIVA), vore moder-selskab i Oslo, Norge. NIVA er et miljøforskningsinstitut dedikeret til forskning, overvågning, tilstandsbeskrivelse og studier af miljøforholdene i feskvand, kystvand og åbne havomrder samt til miljøteknologi. NIVA’s nøgleområder inkluderer miljøfarlige stoffer, biodiversitet og klima-relaterede udfordringer. De ansatte ved NIVA har længerevarende uddannelse indenfor et bredt spektrum af discipliner, bl.a. kemi, biologi, limnologi, geologi, hydrologi, miljøteknologi, økotoksikologi, oceanografi geografi, ressourceforvaltning and miljøøkonomi.
  • University of Leeds – water(at)leeds er det største interdisciplinære center for vandforskning i Storbritanien. Centret har ekspertise indenfor de naturvidenskabelige discipliner fysik, kemi og biologi samt samfundsvidenskab og økonomi. Water@leeds består af 150 videnskabsfolk fra forskellige afdelinger og fakulteter på Leeds Universitet hvilket sikrer den høje grad af tværfaglighed., og water(at)leeds har god kontakt med erhvervslivet og har bidrager til vidensudveksling og innovation.
%d bloggers like this: