NIVA Danmark

Forside » Broker event oplæg

Broker event oplæg

På denne side kan du se og downloade oplæggene fra Broker eventet. Du finder hvert oplæg, ved at klikke på oplæggets titel:

Session 1:

1.1. Annette Baattrup-Pedersen: Vådområder; Virkemidler og den beskyttede grundvandsafhængige natur

1.2. Kaj Sand Jensen: Status og metoder for genopretning af søer

1.3. Nikolai Friberg: Vandløbsrestaurering

Session 2:

2.1 Lars Kjellerup Larsen: Tilskud til restaurering og naturgenopretning

2.2. Esben Astrup Kristensen: Effektiv restaurering

2.3. Anne-Kristine Sverdrup: Status og metoder til helhedsorienteret naturgenopretning

2.4. Jens Pedersen: Knaster i vandløbsrestaurering

2.5. Jan Nielsen: Tips og værktøjer til at genskabe gode økologiske forhold i vandløb

2.6. Kaare Manniche Ebert: Vandløbsrestaurering og sportsfiskere