NIVA Danmark

Home » Articles posted by ekallenbach

Author Archives: ekallenbach

Plastgenbrugsanlæg som punktkilde for mikroplast i sediment og makroinvertebrater

Mikroplast er nu allestedsnærværende i ferskvand, sediment og biota globalt. Dette er en konsekvens af input fra for eksempel fejlhåndtering af affald, spildevand fra renseanlæg og overfladeafstrømning fra landbrugsarealer.

Læs videre