NIVA Danmark

Home » Articles posted by ekallenbach

Author Archives: ekallenbach

Avanceret eDNA-Analyse: Opdagelsen af dyndsmerlingens tilstedeværelse i dansk ferskvand

Miljøstyrelsen (MST) har gennemført et projekt mhp. at kortlægge den potentielle tilstedeværelse af dyndsmerlingen (Misgurnus fossilis) i udvalgte danske ferskvandsområder. NIVA Danmark har analyeret prøverne på ddPCR (’digital droplet Polymerase Chain Reaction’) til at spore dyndsmerlingens eDNA.

Læs videre

Plastgenbrugsanlæg som punktkilde for mikroplast i sediment og makroinvertebrater

Mikroplast er nu allestedsnærværende i ferskvand, sediment og biota globalt. Dette er en konsekvens af input fra for eksempel fejlhåndtering af affald, spildevand fra renseanlæg og overfladeafstrømning fra landbrugsarealer.

Læs videre