NIVA Danmark

Home » Nyheder » Overvågning af åbne danske farvande med FerryBox-systemer

Overvågning af åbne danske farvande med FerryBox-systemer

“Photo: Jallafilm”

NIVA Danmarks rapport “Overvågning af åbne danske farvande med FerryBox-systemer” blev publiceret i juli. Rapporten er resultat af et projekt finansieret af Miljøstyrelsen, ført af NIVA Danmark i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektet har haft til formål at undersøge hvordan målinger fra FerryBox kan anvendes i moniteringen af det danske havmiljø. Rapporten kan hentes her: https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/3005716

%d bloggers like this: